gy véletlen folytán 14 évvel ezelõtt került hozzám és családom-hoz egy Ír szetter. Nem ismertük ezt a fajtát, de hamar megszerettük játékosságát, eleganciáját, kedves-ségét, okosságát. Sajnos, amikor 12 évesen gyógyíthatatlan betegségben elhunyt tudtuk, hogy nekünk csak szetter kutya jöhet szóba. A szetter-hez ragaszkodva, és emlékezve arra, hogy egyszer egy kiállításon láttam egy Gordon szettert, amely szépsége lenyûgözött, már tudtam, hogy a következõ kutyám nem lehet más, csak Gordon szetter.
Elkezdetem információkat gyûjteni, keresgélni, tájékozódni a fajtáról. Egy szetterekhez értõ barátom hívta fel a figyelmemet a Guinness kennelre.
Innen már egyenes út vezetett Logenhez, aki a következõ év tavaszán született. Az az idõ- szak, amíg végre hazavihettem nagyon lassan telt. Logen nyolc hetes volt, mikor hozzám került. Eleven, érdeklödõ, könnyen barátkozó jelleme hamar kibontakozott. Természetesen, mint minden kiskutya tulajdo- nosnak, nekem is meg kellett küzdenem az elsõ hetek nehézségeivel. Mindig emberközelben akart lenni, mindent megrágott, nagyon sok törõdést igé- nyelt. Szerencsére Logen tenyésztõje, Lüley Edit sok hasznos tanáccsal látott el, és a mai napig tartom vele a kapcsolatot. Bármilyen kérdés, probléma vetõ- dik fel szívesen áll az egész család rendelkezésre.
A hetek, hónapok múlásával egyre inkább kibonta- kozott a fajta igazi jelleme, és Logen egyénisége. Ez a fajta nagyon sok törõdést igényel, minden nap foglal- kozni kell vele, nagyon játékos.
Hamar rájöttem, hogy Logen legjobban a szabad területen érzi jól magát, ahol a vadász ösztöneit próbálgathatja, és kielégítheti óriási mozgásigényét. Így érlelõdött meg bennem a gondolat, hogy ezeknek a tulajdonságoknak a karbantartására szükség van a tudatos neve- lésre. Így kezdtük el a kutyaiskolát, ahol Logen nagy együttmûködéssel, és fegyelmezetten végzi az engedelmességi feladatokat.
A kutya intelligenciájára jellemzõ, hogy bár õt kertben tarjuk külföldi nyaralásunk alkalmával minden gond nél-kül tudott idegen helyen, la-kásban viselkedni, alkalmaz- kodni a számára ismeretlen körülményekhez. Miután hosszú távú terveim között szerepelt, hogy versenyeztet- ni fogom, ezért a szocializáci- ója szempontjából sem volt mindegy, hogy hogyan visel- kedik idegen környezetben, sok kutya között.
Az elsõ versenyére 12 hónapos korában került sor, nem tudom melyikünk izgult jobban, hiszen ez nekem is az elsõ megmérettetésem volt. Nagy lökést adott számomra, hogy fiatal osztályban több induló között K1-et kapott, sok szépet mondtak a kutyáról, és biztattak hozzáértõ szakemberek, hogy érdemes a kutyát versenyeztetni. Azóta számos a MEOE által rendezett kiállításon vettünk részt. A sorozatos jó szereplések eredményeként 2005. Augusztus 28-án elnyerte a Hungária Junior Champion címet. Ez nagy boldogsággal tölt el, és nagyon jólesõ érzés, hogy a versenyeken idegen emberek is megcsodálják Logen szépségét, gratulálnak az elért eredményéhez.
A szakmabeliek szintén méltányolják Logen adottságait, és biztatnak, hogy folytassuk a versenyzést, mert véleményük szerint nagy jövõ áll Logen elõtt. Azóta már növendék osztályban is vannak biztató eredményei, például a Kecskemét CACIB-on (2005. szeptember 11-én) Fajtagyõztes címet nyert.

2005. októberében részt vettünk a Szetter Klub tenyészszemléjén, ahol az alapos bírói vizsgálat tenyészthetõnek nyilvánította. Most már nincs akadálya annak, hogy hozzá hasonló adottságú szukával találkozhasson, és fedezzen. Szeretném, ha Logen tulajdonságai sok kiskutyába öröklõdnének át.
Szeretett kutyánk, Guinness Logen halála után a családunk úgy döntött, hogy keresünk egy másik gordon szettert.
Sok évvel ezelõtt estük szerelembe ezzel a gyönyörû és nemes fajtával. Logen volt az elsõ gordon szetterünk, õt a Guinness kennelbõl választottuk 2004-ben. Nagyon sok szép emlékkel ajándékozott meg minket élete két éves során. Barát volt, családunk tagja, aki fényes gyõzelmeket aratott a kutya kiállításokon.
Stefán Ildikó barátunk segítségével, aki a Magyar Szetter Klub elnöke, kezdtünk el Gordon Szettert keresni Európában, olyat, aki hasonló kvalitásokkal bírt, mint Logen.
Hamarosan rátaláltunk a híres olasz Ludstar kennelre. Ez idõ tájt két fiatal Gordon kanjuk volt eladó. Az egyik Liric Jupiter Ludstar volt. Jupiter Angliában született a Liric kennelben (a tulajdonosa: Mrs. M R Justice), és három hónapos volt, mikor megérkezett Olaszországba Dr. Ludovica és Dr. Michele Ivaldihoz. Õk tanították meg az alapokra, és mindarra, amire szüksége lesz egy kiállításon.
Nagyon boldogok voltunk, hogy megkaphattuk õt! 2006. november 25-én hoztuk haza Jupitert (mi Petey-nek hívjuk). Nagyon hamar felismertük az igazi jellemét. Õ egy okos, barátságos és az újdonságok iránt érdeklõdõ kutya.
A célunk vele, hogy folytassuk a nevelését a legjobb tudásunk szerint, illetve mint Logent, õt is bemutathassuk a kiállításokon. Legelõször is Petey kutyaiskolába jár, ahol elsajátítja az alapvetõ engedelmességi feladatokat, illetve szocializálódik a többi kutya között. Szabadidõnkben sokat kirándulunk vele, hogy egyre többet és többet ismerjen meg a világból.
2007 januárjában Petey csípõ diszplázia szûrése kitûnõ eredményt hozott. BVA/HD 4:4.

2007. decemberében megkaptam a kennelnév (kennel name) visszaigazolást az FCI-tõl. Az „Over The Hills” nevet választottam.
Mi inspirált a névválasztásban?

OVER THE HILLS
Ilyennek láttam dél-Skóciát ezt a csodaszép országot 1997-ben Nagy-Britanniai utam során. Edinburgh, Glasgow és a Loch Lomond tó lankás vidéke, friss zöld füves dombokkal körülvéve mind arra csábítottak, hogy fedezzem fel e tájat, ismerjem meg szépségét, és menjek még azon is túl, túl a dombokon.

OVER THE HILLS (AND FAR AWAY)…

… szól a kezdõ sora a 18. századból származó tradicionális angol dalnak, amely a brit katonák életérõl szól. Egyik kedvenc íróm Bernard Cornwell népszerû Sharpe regényeibõl készített filmekben találkoztam elõször ezzel a dallal.
OVER THE HILLS
A szetter, a gordon szetter, számomra a báj, elegancia, nemesség egyik földi megtestesítõje az állatvilágban. Ha az ember egy gordon szetterrel kisétál a természetbe, hamar megtapasztalja, hogy a kutya egyik pillanatban még a szeme elõtt futkározik, a másikban pedig már a dombokon is túl jár.

Ezért érzem úgy, hogy az "Over The Hills" kennelnév kifejezi Skóciával, és a szetterekkel kapcsolatos érzéseimet, élményeimet.
Mindenkinek ajánlom ezt a kutyafajtát, aki szereti a vidámságot, szereti a természetet, szívesen sétál a kutyájával, és tudja biztosítani a számára a megfelelõ mozgásteret. Én azt tapasztaltam meg, hogy ez a fajta barátságos az idegenekkel, kisgyerekekkel, és más kutyákkal szemben is. De természetesen sok múlik a tulajdonos hozzáállásán, következetes nevelésén. Ez egy olyan kutya, amely tudja viszonozni a szeretetet, ragaszkodást, és sok örömet okoz gazdájának.